Наукова робота

Основна наукова тематика кафедри пов’язана з розробкою методів синтезу, вивченням хімічних та біологічних властивостей нових типів нітрогеновмісних гетероциклічних систем.

Науково-дослідні роботи, які виконувались на кафедрі:

1.                “Синтез, хімічні властивості та біологічна активність нових типів 4-функціоналізованих піразолів” (2005-2009), науковий керівник – к.х.н., доц. Братенко М.К., відповідальний  виконавець – к.х.н., доцент Чорноус В.О. № держреєстрації 0105 U004282.

2.                «Синтез функціоналізованих азолів як базових систем для спрямованого пошуку фармакологічно активних сполук» (2010-2014), науковий керівник – д.х.н., доц. Братенко М.К., відповідальний виконавець – к.х.н., доцент Чорноус В.О. № держреєстрації 0110 U003080.

3.                «Молекулярний дизайн біоактивних систем на основі функціоналізованих азолів» (2015-2019), науковий керівник – д.х.н., проф. Братенко М.К., відповідальний виконавець – к.х.н., доцент Грозав А.М. № держреєстрації  0115 U002770.

4.                «Цілеспрямоване конструювання потенційно біоактивних систем на основі нітрогеновмісних гетероциклів» (2020-2024), науковий керівник – д.х.н., проф. Братенко М.К., відповідальний виконавець – к.х.н., доцент Грозав А.М. № держреєстрації  0120 U101532.

 

Захищені дисертації на кафедрі медичної та фармацевтичної хімії:


1.   Грозав Аліна Миколаївна «Синтез та властивості 4-хлоро-5-формілімідазолів і їх похідних». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук, 2013 рік.


2.  Велика Алла Ярославівна «Антиоксидантний та функціональний стан нирок щурів за умов водного та сольового навантаження й експериментальної нефропатії». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук, 2013 рік.

3.  Панасенко Надія Віссаріонівна «4-Піразоліліміни та їх функціональні аналоги в синтезі піразоловмісних гетероциклічних систем». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук, 2014 рік.
4.  Барус Маріанна Маринівна «Естери 4-формілпіразол-3-карбонових кислот у синтезі нових функціональних та конденсованих похідних піразолу». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук, 2016 рік.

5.  Чорноус Віталій Олександрович «5-Карбофункціоналізовані 4-хлоро-1Н-імідазоли: синтез, структурна модифікація, та біологічні властивості». Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук, 2018 рік.

Comments