Освітня робота кафедри

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін:

1)     Медична хімія – для студентів напряму «Медицина» (ОР «магістр»), «Стоматологія» (ОР «магістр»), «Технології  медичної  діагностики та лікування»  (ОР «бакалавр»), «Сестринська справа» (ОР «молодший бакалавр»)

2)     Загальна та неорганічна хімія – для студентів напряму «Фармація, промислова фармація» (ОР «магістр»)

3)     Аналітична хімія - для студентів напряму «Фармація, промислова фармація»  (ОР «магістр», «молодший бакалавр»), «Технології  медичної  діагностики та лікування»  (ОР «бакалавр»)

4)     Органічна хімія - для студентів напряму «Фармація, промислова фармація»  (ОР «магістр», «молодший бакалавр»)

5)     Фізична та колоїдна хімія - для студентів напряму «Фармація, промислова фармація»  (ОР «магістр», «молодший бакалавр»)

6)     Фармацевтична хімія - для студентів напряму «Фармація, промислова фармація»  (ОР «магістр»,  ««молодший бакалавр»)

7)  Комп’ютерне моделювання у фармації - для студентів напряму «Фармація, промислова фармація»  (ОР «магістр»)

8) Сорбенти та антидоти у фармації - для студентів напряму «Фармація, промислова фармація»  (ОР «магістр»)

9) Теоретичні основи органічного синтезу - для студентів напряму «Фармація, промислова фармація»  (ОР «магістр»)

10) Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків - для студентів напряму «Фармація, промислова фармація»  (ОР «магістр»)

11) Сорбенти та антидоти у фармації - для студентів напряму «Фармація, промислова фармація»  (ОР «магістр»)

12) Інтерактивний практикум у хімії  - для студентів напряму «Фармація, промислова фармація»  (ОР «магістр»)

13) Фармакопейні методи аналізу - для студентів напряму «Фармація, промислова фармація»  (ОР «магістр»)

14)     Хімія - для студентів напряму «Фармація, промислова фармація», «Сестринська справа» (ОР «молодший бакалавр»)

15)  Неорганічна хімія - для студентів напряму «Фармація, промислова фармація»  (ОР «молодший бакалавр»)

16)  Техніка лабораторних робіт  - для студентів напряму «Фармація, промислова фармація»  (ОР «молодший бакалавр»).

 

 
Comments