Освітня робота кафедри

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін:

1)     Медична хімія – для студентів напряму «Медицина» (ОР «магістр»), «Стоматологія» (ОР «магістр»), «Технології  медичної  діагностики та лікування»  (ОР «бакалавр»), «Сестринська справа» (ОР «молодший спеціаліст»)

2)     Загальна та неорганічна хімія – для студентів напряму «Фармація» (ОР «магістр», «спеціаліст»)

3)     Аналітична хімія - для студентів напряму «Фармація» (ОР «магістр», «спеціаліст», «молодший спеціаліст»), «Технології  медичної  діагностики та лікування»  (ОР «бакалавр»)

4)     Органічна хімія - для студентів напряму «Фармація» (ОР «магістр», «спеціаліст», «молодший спеціаліст»)

5)     Фізична та колоїдна хімія - для студентів напряму «Фармація» (ОР «магістр», «спеціаліст»)

6)     Фармацевтична хімія - для студентів напряму «Фармація» (ОР «магістр», «спеціаліст», «молодший спеціаліст»)

7)     Основи хімічної метрології  - для студентів напряму «Фармація» (ОР «магістр», «спеціаліст»)

8)     Комп’ютерне моделювання у фармації - для студентів напряму «Фармація» (ОР «магістр», «спеціаліст»)

9)     Хімія - для студентів напряму «Фармація», «Сестринська справа» (ОР «молодший спеціаліст»)

10)  Неорганічна хімія - для студентів напряму «Фармація» (ОР «молодший спеціаліст»)

11)  Техніка лабораторних робіт  - для студентів напряму «Фармація» (ОР «молодший спеціаліст»).

 

Comments