Методична робота

 
УДК 54:61(071)
ББК 24:5 з 7
Н 15

Братенко М.К., Стаднійчук Р.Ф., Кадельник Ю.В., Велика А.Я. - Медична хімія. Рекомендації до лабораторно-практичних робіт для студентів фармацевтичного факультету вищих медичних навчальних закладів освіти ІІІ-ІV рівня акредитації.

Навчальний посібник. Чернівці, Медуніверситет, 2009. – 130с.

У навчальному посібнику охарактеризовано предмет і завдання медичної хімії, розглянуто методи ідентифікації та кількісного визначення. Матеріал розглянутий на прикладі характерних представників окремих груп лікарських речовин. Посібник рекомендований для вивчення медичної хімії студентами-фармацевтами ІІІ-ІV рівня акредитації.

Рекомендовано до друку Центральною методичною комісією Буковинського державного медичного університету 10 грудня 2009 року, протокол №3.


 

Присяжнюк П.В., Стаднийчук Р.Ф. – Химические методы анализа и протолитические свойства ионов. – Черновцы, 1990.

В методических указаниях изложены основные методы количественного химического анализа, используемые в клинической и санитарно-гигиенической практике. Рассмотрены протолитические свойства ионов, обуславливающих активную реакцию внутренней среды организма. Даны примеры решения задач и приведен справочный материал по указанным темам. Указания содержат описание 27 учебно-исследовательских работ и учебные задания для самоконтроля.

Методические указания предназначены для студентов первого курса лечебного факультета.

Утверждены центральной методической комиссией Черновицкого мединститута в качестве методических указаний для студентов лечебного факультета.


 
УДК 543.06
ББК 24.4Я
А 64

Присяжнюк П.В., Костюк Л.С., Мещишен І.Ф. – Аналітична хімія. Частина ІІ. Хімічні методи кількісного аналізу. Навчальний посібник. – Чернівці: Медуніверситет, 2009. – 200с.

У навчальному посібнику представлені теоретичні основи та методи кількісного хімічного аналізу, зокрема гравіметричного та титриметричного.

Посібник рекомендований студентам з напрямку підготовки «Фармація» ВНЗ ІІ-ІV рівня акредитації для вивчення хімічних методів кількісного аналізу в курсі аналітичної хімії.

Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІ-ІV рівня акредитації.

ISBN: 978-966-697-254-8


 
ББК 35:66я7
Р.35
УДК 54:615.1

Стаднійчук Р.Ф., Мещишен І.Ф., Чорноус В.О., Братенко М.К. – Рекомендації до практичних робіт з фармацевтичної хімії. Навчальний посібник./За загальною рекомендацією проф. І.Ф.Мещишена. – Чернівці: Медуніверситет, 2009. – 238 с.

У навчальному посібнику охарактеризовано предмет і завдання фармацевтичної хімії, розглянуто класичні методи встановлення чистоти та ідентичності лікарських засобів, подано приклади їх добування та методи кількісного визначення. Матеріал розглянутий на прикладі найбільш характерних представників окремих груп лікарських речовин.

Посібник рекомендований для вивчення фармацевтичної хімії студентами-фармацевтами І-ІV рівнів акредитації.


 
ББК 24я 729
3 54
УДК 54(075)

Чорноус В.О., Присяжнюк П,В., Братенко М.К., Мещишени І.Ф. – Збірник тестових завдань з хімії. – Чернівці: Медик, 2007. – 157с.

Навчальний посібник розрахований на випускників середніх загальноосвітніх навчальних закладів, яким необхідно готуватися до випускних іспитів та вступних випробувань до вищих навчальних закладів.

Тестові завдання з хімії, перетворення речовин та розрахункові задачі складені у відповідності програми з хімії на базі старшої школи, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для вступних випробувань до вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Для абітурієнтів, учнів середніх шкіл, технікумів, ПТУ, коледжів та ліцеїв.

Рекомендовано до друку Центральною медичною комісією Буковинського державного медичного університету 12 квітня 2006р., протокол №7.

ISBN: 966-697-179-8


 
ББК 24:52.82
Ф.24
УДК 54:615.1

Стаднійчук Р.Ф., Мещишен І.Ф., Кадельник Ю.В., Велика А.Я., Панасенко Н.В. – Фармацевтична хімія. Навчальний посібник./За загальною редакцією проф. І.Ф. Мещишена. – Чернівці: Медуніверситет, 2007. – 208с.

У навчальному посібнику охарактеризовано предмет і завдання фармацевтичної хімії, розглянуто класичні методи встановлення чистоти та ідентичності лікарських засобів, подано приклади їх добування та методи кількісного визначення. Матеріал розглянутий на прикладі найбільш характерних представників окремих груп лікарських речовин.

Посібник рекомендований для вивчення фармацевтичної хімії студентами-фармацевтами І-ІV рівнів акредитації.

ISBN 978-966-697-231-9

УДК 541.1

Хлус К.М. Фізична та колоїдна хімія. Навчально-методичний посібник для практичних занять (для студентів спеціальності «Клінічна фармація», освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», кваліфікація «провізор клінічний») / За редакцією професора І.Ф. Мещишена. – Чернівці: Медакадемія, 2005. – 72с.

Рекомендовано для друку центральною методичною комісією Буковинської державної медичної академії 12 лютого 2004 року, протокол №5.

УДК 542.1. (076.5)
М 56

Мещишен І.Ф., Федоряк С.Д. Техніка лабораторних робіт. Навчальний посібник. – Чернівці: Медик, 2003. – 84 с.

Для студентів медичних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації.

В посібнику описані: загальні правила роботи в біохімічних лабораторіях; лабораторний посуд, його миття та застосування, хімічні реактиви і правила їх зберігання; методи ототожнювання речовин; терези і зважування; розчини, їх склад, приготування і зберігання; методи розділення, виділення та очистки речовин; оптичні методи дослідження; рН-метрія.

Рекомендовано до друку центральною методичною комісією Буковинської державної медичної академії 12 вересня 2002 року, протокол №1.

Чорноус В.О., Тащук К.Г., Мещишен І.Ф. – Органічна хімія для студентів факультету бакалаврів з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців, спеціальність «Фармація» (заочна форма навчання). Навчально-методичний посібник.

Посібник складено на підставі програми «Органічної хімії» для студентів фармацевтичних училищ та фармацевтичних факультетів відділень медичних училищ, за спеціальністю «Фармація» (МОЗ України, 1995) і включає методичні вказівки для практичних занять, методичні вказівки для самостійної роботи студентів, екзаменаційну програму, контрольні роботи, перелік тем лекційних, практичних занять, занять для самопідготовки, список літератури.

УДК 543.06
ББК 24.4Я
А 64

П.В. Присяжнюк, І.Ф. Мещишен, Л.С. Костюк, О.І. Панімарчук Аналітична хімія Частина І. Якісний аналіз: Навчальний посібник. – Чернівці: Медик, 2006. – 139с.

Навчальний посібник складено на основі діючої типової програми з аналітичної хімії для студентів фармацевтичного факультету ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації.

Рекомендовано до друку центральною медичною комісією Буковинського державного медичного університету 9 лютого 2006 року, протокол №5.

ISBN: 966-697-188-7

УДК 54:61 (071)
ББК 24:5Я7
И 27

Перепелиця О.О. Медична хімія. Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Спб Лівак, 2012. – 199с.

Рекомендовано до друку рішенням засідання Центральної методичної комісії Буковинського державного медичного університету, протокол №5 від 09 лютого 2012 р.

ISBN 978-966-697-435-1


ББК 241
П-64
УДК 54+541.1+541.18

Тащук К.Г., Халатурник М.В., Стаднійчук Р.Ф., Братенко М.К., Чорноус В.О.
Посібник з біоорганічної хімії. - Чернівці: Золоті литаври, 2001. - 188 с.

Навчальний посібник призначений для вивчення курсу "Біоорганічна хімія" студентами медичних вузів. В ньому в доступній формі викладені основні теоретичні положення біоорганічної хімії, властивості окремих класів органічних сполук, їх медико-біологічне значення. Даються методичні вказівки, приводиться хід самостійної лабораторної роботи, рекомендується література для вивчення кожної теми.
Рекомендований для студентів медичних вузів.

Рекомендовано до друку рішенням центральної методичної комісії Буковинської державної медакадемії, протокол №8 від 10 травня  2001 р.

ISBN 966-7577-75-9


Біоорганічна хімія. Рекомендації до лабораторних та практичних занять. - Чернівці, 2010.

Навчально-методичний посібник для студентів медичних та стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів освіти, ІІІ-ІV рівня акредитації

У складанні навчально-методичного посібника брали участь: доцент Тащук К.Г., доцент Братенко М.К., доцент Чорноус В.О.


28.902
Х98
УДК 546+612.015(07)

Костюк Л.С., Присяжнюк П.В. Химия биогенных элементов: Учебное пособие. - Черновцы. - 1990. - 79 с.

Учебное пособие написано по разделу химии биогенных элементов в соответствии с действующей программой. В нем представлены химические свойства жизненно важных элементов периодической системы Д.И. Менделеева, дана их биологическая роль в связи с электронным строением атомов, приведены сведения о применении соединений этих элементов в медицине.
Для студентов и преподавателей медицинских институтов.


ББК 24.1
П 61
УДК 54+541.1+541.18

Тащук К.Г., Присяжнюк П.В., Халатурник М.В., Стаднійчук Р.Ф., Костюк Л.С., Братенко М.К. Посібник із загальної і фізико-колоїдної хімії. Чернівці: Прут, 1998 р. - 200 с.

Навчальний посібник є частиною навчального комплексу з курсу "Фізико-колоїдної та біоорганічної хімії" для студентів медичних вузів. В ньому в доступній формі викладені основні методи кількісного аналізу, що використовується в медицині та найбільш важливі закони фізико-колоїдної хімії, що мають відношення до живого організму.
Рекомендований для студентів медичних вузів.

Рекомендовано до друку рішенням центральної методичної комісії Буковинської державної медакадемії 11 грудня 1997 р., пр. №4.

ISBN 966-560-056-7


ББК 35:54.82
Ф.24
УДК 54:615.1

Стаднійчук Р.Ф., Братенко М.К., Кадельник Ю.В., Велика А.Я. Фармацевтична хімія. Навчальний посібник./За загальною редакцією - Братенка М.К. Видання перероблене та доповнене. Чернівці: Медуніверситет, 2012. - 226 с.

У навчальному посібнику охарактеризовано предмет і завдання фармацевтичної хімії, розглянуто класичні методи встановлення чистоти та ідентичності лікарських засобів, подано приклади їх добування та методи кількісного визначення. Матеріал розглянутий на прикладі найбільш характерних представників окремих груп лікарських речовин.
Посібник рекомендований для вивчення фармацевтичної хімії студентами-фармацевтами І-ІV рівнів акредитації.

Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів І-ІV рівнів акредитації за спеціальністю 5.110101 "Фармація"

ISBN 978-966-697-231-9

УДК 54 (071)
ББК 24я7
Х46

Стаднійчук Р.Ф., Мещишен І.Ф., Марченко М.М., Кадельник Ю.В., Велика А.Я., Васюк В.Л. Хімія. Навчальний посібник./За загальною редакцією проф. І.Ф. Мещишена. - Чернівці: Медуніверситет, 2008. - 366 с.

У навчальному посібнику охарактеризовано предмет і завдання загальної, неорганічної та органічної хімії згідно програми середньої школи.
Посібник рекомендований для вивчення хімії учнями середньої школи.

Рекомендовано до друку Центральною методичною комісією Буковинського державного медичного університету 16 квітня 2008 р., протокол №7.

ISBN 978-966-697-266-1

Присяжнюк П.В., Стаднійчук Р.Ф. Хімічні методи аналізу і протолітичні властивості іонів. Методичні вказівки з загальної хімії для студентів лікувального факультету медичного інституту. - Чернівці, 1991.

В методичних вказівках викладені основні методи кількісного хімічного аналізу, що використовуються в клінічній і санітарно-гігієнічній практиці. Розглянуті протолітичні властивості іонів, які обумовлюють активну реакцію внутрішнього середовища організму. Приведені приклади розв'язування задач, довідковий матеріал по вказаних темах, опис 27 учбово-дослідних робіт і учбові завдання для самоконтролю.
Методичні вказівки рекомендовані студентам І-го курсу лікувального факультету, які вивчають загальну хімію.

Затверджені центральною методичною комісією Чернівецькго медичного інституту як методичні вказівки для студентва лікувального факультету.

ББК 24.1
П61
УДК 54+541.1+541.18

Пособие по общей и физико-коллоидной химии / К.Г. Тащук, П.В. Присяжнюк, М.В. Халатурник, Р.Ф. Стаднийчук, Л.С. Костюк, М.К. Братенко. - Черновцы: Прут, 1999. - 184 с.

Учебное пособие является частью учебного комплекта по курсу "Физико-коллоидная и биоорганическая химия" для студентов медицинских вузов. В нем в доступной форме изложены основные методы количественного химического анализа, который используется в медицине, и наиболее важные законы физико-коллоидной химии, которые имеют отношение к хивому организму.
Рекомендуется для студентов медицинских вузов.

Навчальний посібник є частиною навчального комплексу з курсу "Фізико-колоїдна та біоорганічна хімія" для студентів медичних вузів. В ньому в доступній формі викладені основні методи кількісного аналізу, що використовується в медицині, та найбільш важливі закони фізико-колоїдної хімії, що мають відношення до живого організму.
Рекомендований для студентів медичних вузів.

Рекомендовано к печати решением центральной методической комиссии Буковинской государственной академии 11 декабря 1997 г., прот. №4.

ISBN 966-560-092-3

УДК 54 (071)
ББК 24я7
Б 26

M.M. Barus. Educational-methodical materials to practical casses on bioinorganic, biophysical and colloidal chemistry: Навчально-методичний посібник. Чернівці: Медуніверситет, 2008. - 160 с.

У навчально-методичному посібнику представлені всі необхідні методичні матеріали для підготовки до лабораторних і практичних занять з біонеорганічної, фізичної та колоїдної хімії. Навчально-методичний посібник рекомендовано для студентів І-го курсу вищих медичних закладів освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації для спеціальності "Лікувальна справа" 7.110101 напрямку підготовки 1101 "Медицина" у відповідності з новим експериментальним планом, розробленим на засадах Європейської кредитно-трансферної системи (ECTS) і затверджений наказом МОЗ України від 31.01.2005, №52.
Висловлюю щиру подяку співробітникам кафедри медичної хімії за надані матеріали українською мовою.

Рекомендовано до друку Центральною методичною комісією Буковинського державного медичного університету 11 вересня 2008 р., протокол №1.

ISBN 978-966-560-420-4

УДК 54 (076.2)

ББК 24 я 7

П 27

  Перепелиця О. О.

Алгоритми практичних навичок для підготовки до ЗНО з хімії: для учнів, слухачів підготовчих відділень, абітурієнтів, викладачів (Частина І).  -Чернівці: БДМУ, 2016.- 137 с.

 У посібнику узагальнено алгоритми базових практичних навичок з кожної теми розділу «Загальна хімія» згідно програми зовнішнього незалежного оцінювання з хімії, запропоновано завдання для керованої самостійної роботи.


Comments