Методична робота

 
 

Окрепка Г.М. Загальна та неорганічна хімія. Практикум (модуль 2). Навчально-методичний посібник. – Чернівці: БДМУ, 2020. – 68 с.

 Навчально-методичний посібник призначений для проведення та оформлення практичних робіт із «Загальної та неорганічної хімії» модуля 2 «Неорганічна хімія» для студентів І курсу денної форми навчання фармацевтичних вузів та факультетів.

Затверджено на засіданні вченої ради Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет»(протокол № 8 від 24 червня 2020 року)

 
 

Окрепка Г.М. Загальна та неорганічна хімія. Практикум (модуль 1). Навчально-методичний посібник. – Чернівці: БДМУ, 2020. – 64 с.

Навчально-методичний посібник призначений для проведення та оформлення практичних робіт із «Загальної та неорганічної хімії» модуля 1 «Загальна хімія» для студентів І курсу денної форми навчання фармацевтичних вузів та факультетів.

Затверджено на засіданні вченої ради Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» (протокол № 8 від 24 червня 2020 року)

 
 

Окрепка Г.М., Міщенчук В.В., Білокопита Г.М., Халавка Ю.Б. Збірник ситуаційних задач з загальної та неорганічної хімії. Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Медуніверситет, 2020. – 112 с.

 Посібник призначений для підготовки до практичних занять з загальної та неорганічної хімії студентів денної форми навчання фармацевтичних вузів та факультетів. Запропоновані раціональні, лаконічні методики розв’язування задач, а також перелік задач та вправ для самостійного розв’язування.

Затверджено на засіданні вченої ради Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет»  від  27 лютого 2020 року протокол № 6

 
 Панімарчук О.І., Купчанко К.П. Техніка лабораторних робіт. Навчально-методичний посібник, 2-е видання / за заг. ред. проф. М. К. БратенкаЧернівці: Місто, 2020. - 225 с.

Посібник складено на основі робочої програми з техніки лабораторних робіт для студентів вищих медичних навчальних закладів відповідно до Стандартів вищої освіти України, навчального плану та освітньо-професійної підготовки фахівців у Вищому державному навчальному закладі України «Буковинський державний медичний університет». Посібник складається з п`яти розділів: організація та обладнання лабораторії, лабораторний і вимірювальний посуд, терези та техніка зважування, реактиви та розчини, фізико-хімічні методи аналізу. В ньому представлені теоретичні основи, задачі, завдання до тем зі зразками розв’язування, а також тести для самоконтролю. Навчальний посібник написано з використанням сучасної хімічної номенклатури.

 

Рекомендовано до друку Вченою радою Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», протокол №  7   від   04.06.2020 р.


 

Панімарчук О. І., Велика А. Я., Кропельницька Ю.В. Аналітична хімія. Навчально-методичний посібник / Тестові завдання. – Чернівці: Місто, 2020. – 170с.

До збірника ввійшли тестові завдання з бази ліцензійного іспиту «Крок 1. Фармація» та з іноземної мови професійного спрямування для спеціальності «Фармація» (англійська), а також складені авторами відповідно до програми навчальної дисципліни «аналітична хімія» для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти кваліфікації освітньої «Магістр фармації», галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація».

Рекомендовано до друку Вченою радою Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», протокол №  7 від   04.06.2020 р.

 

Присяжнюк П. В. Фізико-хімічні методи аналізу. Навчальний посібник/П. В. Присяжнюк, А. Я. Велика - Чернівці: Медуніверситет, 2019. -108 с.

У навчальному посібнику представлені теоретичні основи та методи фізико - хімічного аналізу. Навчальний посібник рекомендований студентам з напряму підготовки «Фармація, промислова фармація» при вивченні курсу з аналітичної хімії та  засвоєння методів фізико-хімічного аналізу.

Затверджено на засіданні вченої ради вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», протокол № 10 від 23.05.19 р.
 

Вінклер І.А., Борук С.Д., Панасенко Н. В., Дійчук І. В. Фізична та колоїдна хімія. Частина 1: Фізична хімія: Навчальний посібник / І. А. Вінклер, С. Д. Борук., Н. В. Панасенко, І. В. Дійчук – Чернівці: Медуніверситет, 2019.– 109 с.

У посібнику викладені основні положення з курсу «Фізична та колоїдна хімія». Проаналізовано основні положення термодинаміки, фазових рівноваг, фізичної хімії розчинів, кінетики хімічних реакцій, електрохімії.

Для студентів закладів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю «Фармація, промислова фармація».

 
 

Перепелиця О. О. МЕДИЧНА ХІМІЯ. Збірник ситуаційних задач. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Стоматологія» / О. О. Перепелиця. – Чернівці: Видавництво БДМУ, 2019. – 103 с

 

Братенко М. К., Панасенко Н. В. Органічна хімія. Частина 1. Навчальний посібник.- Чернівці: Медуніверситет, 2019. – 109 с.

У навчальному посібнику представлені методи синтезу та властивостей органічних сполук, номенклатури, ізомерії, будови. Посібник рекомендований для студентів фармацевтичного факультету спеціальність «Фармація», заочна форма навчання.

Рекомендовано вченою радою вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», протокол № 10 від 23.05.2019 р

 

Панімарчук О.І. Велика А.Я.Аналітична хімія. Тестові завдання для підготовки студентів до ліцензійного іспиту «Крок 1. Фармація». –Чернівці: БДМУ , 2018. -135 с.

До збірника ввійшли тестові завдання з бази ліцензійного іспиту «Крок 1. Фармація», а також складені авторами відповідно до програми навчальної дисципліни «аналітична хімія» для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти кваліфікації освітньої «Магістр фармації», галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація».

Рекомендовано до друку Вченою радою Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», протокол № 2 від 27.09.2018 р.

 

Присяжнюк П. В., Стаднійчук Р. Ф., Велика А. Я., Купчанко К. П., Кропельницька Ю. В. Аналітична хімія: Навч.-метод. посібник. Чернівці: Медуніверситет, 2018. ‒ 95 с.

У навчально-методичному посібнику представлені теоретичні основи та методи якісного та кількісного хімічного аналізу.

Навчально-методичний посібник рекомендований студентам коледжів заочної форми навчання з напряму підготовки 226 «Фармація, промислова фармація» при вивченні курсу з аналітичної хімії та  засвоєння методів якісного та кількісного аналізу.

Затверджено на засіданні вченої ради вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», протокол № 2від 27.09 18 р.

 
 

Перепелиця О. О. ХІМІЯ. Навчально-методичний посібник для студентів 1 курсу спеціальності «Фармація» / О. О. Перепелиця, К. П. Купчанко, Л. І. Труфен. – Чернівці: Медуніверситет, 2018. – 197 с


 

Присяжнюк П.В., Костюк Л.С., Панімарчук О.І.Аналітична хімія.  Навчальний посібник.  – Чернівці: Медуніверситет, 2017. – 454с.

У навчальному посібнику представлені теоретичні основи та методи якісного й кількісного хімічного аналізу. Посібник рекомендований студентам з напрямку підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» у вищих навчальних закладах МОЗ України за спеціальністю 226 «Фармація» кваліфікації освітньої «Магістр фармації», для вивчення хімічних методів якісного та кількісного аналізу в курсі аналітичної хімії.

Рекомендовано Державною установою «Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України» як навчальний посібник для студентів фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів України (протокол № 2   від   02.06.2017 р).

 
 

Міщенчук В.В., Боштан Ю. М., Ткачук М. М. «Неорганічна хімія». Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Медуніверситет, 2017. – 130 с.

Для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів освіти, спеціальність «226 Фармація» «молодший спеціаліст».

Затверджено на засіданні вченої ради Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», від    24.05.2017 року протокол № 11.
 
 

Ткачук М. М., Міщенчук В. В. «Фізична та колоїдна хімія». Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Медуніверситет, 2017. – 124 с.

Автори сподіваються, що посібник буде корисним передусім студентам фармацевтичних факультетів університетів, усім студентам, котрі освоюють курс фізичної та колоїдної хімії, а також викладачам, які ведуть практичні та лабораторні заняття з даної дисципліни.


Затверджено на засіданні вченої ради Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет»  від    27квітня 2017 року протокол № 10.
 
 

Кропельницька Ю. В., Стаднійчук Р. Ф., Чорноус В. О. Органічна хімія. Навчальний посібник / за заг. ред. проф. М. К. Братенка. - Чернівці: Медуніверситет, 2017. - 268 с.

 Навчальний посібник призначений для студентів вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації спеціальності “Фармація”. Посібник містить найважливіші питання курсу: теоретичні основи органічної хімії,  будову, ізомерію, номенклатуру, хімічні властивості, методи добування органічних сполук, генетичні зв’язки між ними та напрямки їх використання, а також матеріали контролю. В посібнику акцентується увага на ряді аліфатичних реакцій, що лежать в основі фармакопейних методів ідентифікації лікарських речовин і на значенні аспектів органічної хімії в сучасній фармації. Приділена увага гетероциклічним сполукам, оскільки значна частина лікарських засобів містять у своїй структурі гетероциклічні ядра.

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», протокол № 8 від 23 лютого 2017 р.

 
 

Панасенко Н. В., Братенко М. К. Органічна хімія. Тестові завдання. Навчально-методичний

посібник– Чернівці: Медуніверситет, 2017. –136 с.

До збірника ввійшли тестові завдання з бази ліцензійного іспиту Крок 1 «Фармація», а також складені авторами відповідно до програми з органічної хімії для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації

Рекомендовано вченою радою вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», протокол № 3 від 23.03.17

 
Панімарчук О.І. Техніка лабораторних робіт. Навчально-методичний посібник для студентів заочна форма навчання спеціальність «фармація» за заг. ред. проф. М.К. Братенка –Чернівці: Медуніверситет , 2017. -296с.

Посібник складено на основі робочої програми з техніки лабораторних робіт для студентів вищих медичних навчальних закладів відповідно до Стандартів вищої освіти України, навчального плану та освітньо-професійної підготовки фахівців у Вищому державному навчальному закладі України «Буковинський державний медичний університет». Посібник складається з п`яти розділів: організація та обладнання лабораторії, лабораторний і вимірювальний посуд, терези та техніка зважування, реактиви та розчини, фізико-хімічні методи аналізу. В ньому представлені теоретичні основи, задачі, завдання та тести для самоконтролю.

 

Рекомендовано до друку Вченою радою Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», протокол № 8   від   23.02.2017 р.
 

Ткачук М.М., Дійчук В.В., Боштан Ю.М. Т48 Основи хімічної метрології. Конспекти лекцій: Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Медуніверситет, 2016. – 129 с.

У навчально-методичному посібнику висвітлені найважливіші розділи хімічної метрології, які мають важливе значення для планування, проведення та опрацювання результатів кількісного хімічного аналізу. Значна увага приділена розв'язку типових та ситуаційних задач. Посібник адресовано студентам, які навчаються за спеціальностями "хімія" та "фармація". Він може бути корисним аспірантам, викладачам і працівникам, що мають справу з хімічним аналізом і хотіли б оволодіти базовими навичками опрацювання результатів кількісного аналізу.

Рекомендовано до друку Центральною методичною комісією ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» 28квітня 2016 р., протокол №8.

 
 

Братенко М. К., Панасенко Н. В. Органічна хімія. Навчально-методичний посібник. - Чернівці: Медуніверситет, 2016. – 306 с.

Навчально-методичний посібник охоплює практично всі розділи органічної хімії в яких достатньо інформативно описуються способи отримання та особливості хімічної поведінки основних класів органічних сполук. Посібник рекомендований для студентів фармацевтичного факультету спеціальність «Фармація», заочна форма навчання.


Рекомендовано вченою радою вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», протокол № 6 від 24.03.16
 
 

Панасенко Н.В., Братенко М. К. Практикум з органічної хімії. - Чернівці: Медуніверситет, 2016. – 105 с.

У практикумі викладені техніка лабораторних робіт, якісний елементний аналіз, інструментальні методи дослідження органічних структур, основи будови, властивості та ідентифікація органічних сполук. Практикум з органічної хімії рекомендований для студентів фармацевтичного факультету спеціальність «Фармація», заочна форма навчання.

Рекомендовано вченою радою вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», протокол № 5 від 25.02.16

 

Ткачук М. М., Міщенчук В. В.  Т48. Тестові завдання з фізичної та колоїдної хімії. Навчально-методичний посібник. – Черніці: Поліграф-сервіс, 2016. – 138 с.

 Посібник є збірником тестових завдань закритої форми з відповідями з основних розділів фізичної та колоїдної хімії. Мета збірника – підвищити ефективність підготовки студентів до ліцензійного державного іспиту Крок 1 «Фармація». Посібник також може бути використаний студентами для самоконтролю вивченого матеріалу та під час підготовки до практичних занять та підсумкових модулів з фізичної та колоїдної хімії.

Рекомендовано до друку вченою радою Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», від    28.04.2016 року протокол № 8.
 
 

Велика А. Я. Аналітична хімія. Навчально-методичний посібник / А. Я. Велика, Р. Ф. Стаднійчук– Чернівці. – 2016. –  196 с.

 У навчально-методичному посібнику представлені теоретичні основи та методи якісного та кількісного хімічного аналізу. Навчально-методичний посібник рекомендований студентам заочної форми навчання з напряму підготовки «Фармація, промислова фармація» при вивченні курсу з аналітичної хімії та  засвоєння методів якісного та кількісного аналізу.

 Затверджено на засіданні вченої ради вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», протокол № 3від 27.10.15 р.

 

Братенко М.К., Стаднійчук Р.Ф., Кадельник Ю.В., Велика А.Я. - Медична хімія. Рекомендації до лабораторно-практичних робіт для студентів фармацевтичного факультету вищих медичних навчальних закладів освіти ІІІ-ІV рівня акредитації.

Навчальний посібник. Чернівці, Медуніверситет, 2009. – 130с.

У навчальному посібнику охарактеризовано предмет і завдання медичної хімії, розглянуто методи ідентифікації та кількісного визначення. Матеріал розглянутий на прикладі характерних представників окремих груп лікарських речовин. Посібник рекомендований для вивчення медичної хімії студентами-фармацевтами ІІІ-ІV рівня акредитації.

Рекомендовано до друку Центральною методичною комісією Буковинського державного медичного університету 10 грудня 2009 року, протокол №3.


 

Присяжнюк П.В., Стаднийчук Р.Ф. – Химические методы анализа и протолитические свойства ионов. – Черновцы, 1990.

В методических указаниях изложены основные методы количественного химического анализа, используемые в клинической и санитарно-гигиенической практике. Рассмотрены протолитические свойства ионов, обуславливающих активную реакцию внутренней среды организма. Даны примеры решения задач и приведен справочный материал по указанным темам. Указания содержат описание 27 учебно-исследовательских работ и учебные задания для самоконтроля.

Методические указания предназначены для студентов первого курса лечебного факультета.

Утверждены центральной методической комиссией Черновицкого мединститута в качестве методических указаний для студентов лечебного факультета.


 
УДК 543.06
ББК 24.4Я
А 64

Присяжнюк П.В., Костюк Л.С., Мещишен І.Ф. – Аналітична хімія. Частина ІІ. Хімічні методи кількісного аналізу. Навчальний посібник. – Чернівці: Медуніверситет, 2009. – 200с.

У навчальному посібнику представлені теоретичні основи та методи кількісного хімічного аналізу, зокрема гравіметричного та титриметричного.

Посібник рекомендований студентам з напрямку підготовки «Фармація» ВНЗ ІІ-ІV рівня акредитації для вивчення хімічних методів кількісного аналізу в курсі аналітичної хімії.

Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІ-ІV рівня акредитації.

ISBN: 978-966-697-254-8


 
ББК 35:66я7
Р.35
УДК 54:615.1

Стаднійчук Р.Ф., Мещишен І.Ф., Чорноус В.О., Братенко М.К. – Рекомендації до практичних робіт з фармацевтичної хімії. Навчальний посібник./За загальною рекомендацією проф. І.Ф.Мещишена. – Чернівці: Медуніверситет, 2009. – 238 с.

У навчальному посібнику охарактеризовано предмет і завдання фармацевтичної хімії, розглянуто класичні методи встановлення чистоти та ідентичності лікарських засобів, подано приклади їх добування та методи кількісного визначення. Матеріал розглянутий на прикладі найбільш характерних представників окремих груп лікарських речовин.

Посібник рекомендований для вивчення фармацевтичної хімії студентами-фармацевтами І-ІV рівнів акредитації.


 
ББК 24я 729
3 54
УДК 54(075)

Чорноус В.О., Присяжнюк П,В., Братенко М.К., Мещишени І.Ф. – Збірник тестових завдань з хімії. – Чернівці: Медик, 2007. – 157с.

Навчальний посібник розрахований на випускників середніх загальноосвітніх навчальних закладів, яким необхідно готуватися до випускних іспитів та вступних випробувань до вищих навчальних закладів.

Тестові завдання з хімії, перетворення речовин та розрахункові задачі складені у відповідності програми з хімії на базі старшої школи, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для вступних випробувань до вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Для абітурієнтів, учнів середніх шкіл, технікумів, ПТУ, коледжів та ліцеїв.

Рекомендовано до друку Центральною медичною комісією Буковинського державного медичного університету 12 квітня 2006р., протокол №7.

ISBN: 966-697-179-8


 
ББК 24:52.82
Ф.24
УДК 54:615.1

Стаднійчук Р.Ф., Мещишен І.Ф., Кадельник Ю.В., Велика А.Я., Панасенко Н.В. – Фармацевтична хімія. Навчальний посібник./За загальною редакцією проф. І.Ф. Мещишена. – Чернівці: Медуніверситет, 2007. – 208с.

У навчальному посібнику охарактеризовано предмет і завдання фармацевтичної хімії, розглянуто класичні методи встановлення чистоти та ідентичності лікарських засобів, подано приклади їх добування та методи кількісного визначення. Матеріал розглянутий на прикладі найбільш характерних представників окремих груп лікарських речовин.

Посібник рекомендований для вивчення фармацевтичної хімії студентами-фармацевтами І-ІV рівнів акредитації.

ISBN 978-966-697-231-9

УДК 541.1

Хлус К.М. Фізична та колоїдна хімія. Навчально-методичний посібник для практичних занять (для студентів спеціальності «Клінічна фармація», освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», кваліфікація «провізор клінічний») / За редакцією професора І.Ф. Мещишена. – Чернівці: Медакадемія, 2005. – 72с.

Рекомендовано для друку центральною методичною комісією Буковинської державної медичної академії 12 лютого 2004 року, протокол №5.

УДК 542.1. (076.5)
М 56

Мещишен І.Ф., Федоряк С.Д. Техніка лабораторних робіт. Навчальний посібник. – Чернівці: Медик, 2003. – 84 с.

Для студентів медичних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації.

В посібнику описані: загальні правила роботи в біохімічних лабораторіях; лабораторний посуд, його миття та застосування, хімічні реактиви і правила їх зберігання; методи ототожнювання речовин; терези і зважування; розчини, їх склад, приготування і зберігання; методи розділення, виділення та очистки речовин; оптичні методи дослідження; рН-метрія.

Рекомендовано до друку центральною методичною комісією Буковинської державної медичної академії 12 вересня 2002 року, протокол №1.

Чорноус В.О., Тащук К.Г., Мещишен І.Ф. – Органічна хімія для студентів факультету бакалаврів з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців, спеціальність «Фармація» (заочна форма навчання). Навчально-методичний посібник.

Посібник складено на підставі програми «Органічної хімії» для студентів фармацевтичних училищ та фармацевтичних факультетів відділень медичних училищ, за спеціальністю «Фармація» (МОЗ України, 1995) і включає методичні вказівки для практичних занять, методичні вказівки для самостійної роботи студентів, екзаменаційну програму, контрольні роботи, перелік тем лекційних, практичних занять, занять для самопідготовки, список літератури.

УДК 543.06
ББК 24.4Я
А 64

П.В. Присяжнюк, І.Ф. Мещишен, Л.С. Костюк, О.І. Панімарчук Аналітична хімія Частина І. Якісний аналіз: Навчальний посібник. – Чернівці: Медик, 2006. – 139с.

Навчальний посібник складено на основі діючої типової програми з аналітичної хімії для студентів фармацевтичного факультету ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації.

Рекомендовано до друку центральною медичною комісією Буковинського державного медичного університету 9 лютого 2006 року, протокол №5.

ISBN: 966-697-188-7

УДК 54:61 (071)
ББК 24:5Я7
И 27

Перепелиця О.О. Медична хімія. Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Спб Лівак, 2012. – 199с.

Рекомендовано до друку рішенням засідання Центральної методичної комісії Буковинського державного медичного університету, протокол №5 від 09 лютого 2012 р.

ISBN 978-966-697-435-1


ББК 241
П-64
УДК 54+541.1+541.18

Тащук К.Г., Халатурник М.В., Стаднійчук Р.Ф., Братенко М.К., Чорноус В.О.
Посібник з біоорганічної хімії. - Чернівці: Золоті литаври, 2001. - 188 с.

Навчальний посібник призначений для вивчення курсу "Біоорганічна хімія" студентами медичних вузів. В ньому в доступній формі викладені основні теоретичні положення біоорганічної хімії, властивості окремих класів органічних сполук, їх медико-біологічне значення. Даються методичні вказівки, приводиться хід самостійної лабораторної роботи, рекомендується література для вивчення кожної теми.
Рекомендований для студентів медичних вузів.

Рекомендовано до друку рішенням центральної методичної комісії Буковинської державної медакадемії, протокол №8 від 10 травня  2001 р.

ISBN 966-7577-75-9


Біоорганічна хімія. Рекомендації до лабораторних та практичних занять. - Чернівці, 2010.

Навчально-методичний посібник для студентів медичних та стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів освіти, ІІІ-ІV рівня акредитації

У складанні навчально-методичного посібника брали участь: доцент Тащук К.Г., доцент Братенко М.К., доцент Чорноус В.О.


28.902
Х98
УДК 546+612.015(07)

Костюк Л.С., Присяжнюк П.В. Химия биогенных элементов: Учебное пособие. - Черновцы. - 1990. - 79 с.

Учебное пособие написано по разделу химии биогенных элементов в соответствии с действующей программой. В нем представлены химические свойства жизненно важных элементов периодической системы Д.И. Менделеева, дана их биологическая роль в связи с электронным строением атомов, приведены сведения о применении соединений этих элементов в медицине.
Для студентов и преподавателей медицинских институтов.


ББК 24.1
П 61
УДК 54+541.1+541.18

Тащук К.Г., Присяжнюк П.В., Халатурник М.В., Стаднійчук Р.Ф., Костюк Л.С., Братенко М.К. Посібник із загальної і фізико-колоїдної хімії. Чернівці: Прут, 1998 р. - 200 с.

Навчальний посібник є частиною навчального комплексу з курсу "Фізико-колоїдної та біоорганічної хімії" для студентів медичних вузів. В ньому в доступній формі викладені основні методи кількісного аналізу, що використовується в медицині та найбільш важливі закони фізико-колоїдної хімії, що мають відношення до живого організму.
Рекомендований для студентів медичних вузів.

Рекомендовано до друку рішенням центральної методичної комісії Буковинської державної медакадемії 11 грудня 1997 р., пр. №4.

ISBN 966-560-056-7


ББК 35:54.82
Ф.24
УДК 54:615.1

Стаднійчук Р.Ф., Братенко М.К., Кадельник Ю.В., Велика А.Я. Фармацевтична хімія. Навчальний посібник./За загальною редакцією - Братенка М.К. Видання перероблене та доповнене. Чернівці: Медуніверситет, 2012. - 226 с.

У навчальному посібнику охарактеризовано предмет і завдання фармацевтичної хімії, розглянуто класичні методи встановлення чистоти та ідентичності лікарських засобів, подано приклади їх добування та методи кількісного визначення. Матеріал розглянутий на прикладі найбільш характерних представників окремих груп лікарських речовин.
Посібник рекомендований для вивчення фармацевтичної хімії студентами-фармацевтами І-ІV рівнів акредитації.

Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів І-ІV рівнів акредитації за спеціальністю 5.110101 "Фармація"

ISBN 978-966-697-231-9

УДК 54 (071)
ББК 24я7
Х46

Стаднійчук Р.Ф., Мещишен І.Ф., Марченко М.М., Кадельник Ю.В., Велика А.Я., Васюк В.Л. Хімія. Навчальний посібник./За загальною редакцією проф. І.Ф. Мещишена. - Чернівці: Медуніверситет, 2008. - 366 с.

У навчальному посібнику охарактеризовано предмет і завдання загальної, неорганічної та органічної хімії згідно програми середньої школи.
Посібник рекомендований для вивчення хімії учнями середньої школи.

Рекомендовано до друку Центральною методичною комісією Буковинського державного медичного університету 16 квітня 2008 р., протокол №7.

ISBN 978-966-697-266-1

Присяжнюк П.В., Стаднійчук Р.Ф. Хімічні методи аналізу і протолітичні властивості іонів. Методичні вказівки з загальної хімії для студентів лікувального факультету медичного інституту. - Чернівці, 1991.

В методичних вказівках викладені основні методи кількісного хімічного аналізу, що використовуються в клінічній і санітарно-гігієнічній практиці. Розглянуті протолітичні властивості іонів, які обумовлюють активну реакцію внутрішнього середовища організму. Приведені приклади розв'язування задач, довідковий матеріал по вказаних темах, опис 27 учбово-дослідних робіт і учбові завдання для самоконтролю.
Методичні вказівки рекомендовані студентам І-го курсу лікувального факультету, які вивчають загальну хімію.

Затверджені центральною методичною комісією Чернівецькго медичного інституту як методичні вказівки для студентва лікувального факультету.

ББК 24.1
П61
УДК 54+541.1+541.18

Пособие по общей и физико-коллоидной химии / К.Г. Тащук, П.В. Присяжнюк, М.В. Халатурник, Р.Ф. Стаднийчук, Л.С. Костюк, М.К. Братенко. - Черновцы: Прут, 1999. - 184 с.

Учебное пособие является частью учебного комплекта по курсу "Физико-коллоидная и биоорганическая химия" для студентов медицинских вузов. В нем в доступной форме изложены основные методы количественного химического анализа, который используется в медицине, и наиболее важные законы физико-коллоидной химии, которые имеют отношение к хивому организму.
Рекомендуется для студентов медицинских вузов.

Навчальний посібник є частиною навчального комплексу з курсу "Фізико-колоїдна та біоорганічна хімія" для студентів медичних вузів. В ньому в доступній формі викладені основні методи кількісного аналізу, що використовується в медицині, та найбільш важливі закони фізико-колоїдної хімії, що мають відношення до живого організму.
Рекомендований для студентів медичних вузів.

Рекомендовано к печати решением центральной методической комиссии Буковинской государственной академии 11 декабря 1997 г., прот. №4.

ISBN 966-560-092-3

УДК 54 (071)
ББК 24я7
Б 26

M.M. Barus. Educational-methodical materials to practical casses on bioinorganic, biophysical and colloidal chemistry: Навчально-методичний посібник. Чернівці: Медуніверситет, 2008. - 160 с.

У навчально-методичному посібнику представлені всі необхідні методичні матеріали для підготовки до лабораторних і практичних занять з біонеорганічної, фізичної та колоїдної хімії. Навчально-методичний посібник рекомендовано для студентів І-го курсу вищих медичних закладів освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації для спеціальності "Лікувальна справа" 7.110101 напрямку підготовки 1101 "Медицина" у відповідності з новим експериментальним планом, розробленим на засадах Європейської кредитно-трансферної системи (ECTS) і затверджений наказом МОЗ України від 31.01.2005, №52.
Висловлюю щиру подяку співробітникам кафедри медичної хімії за надані матеріали українською мовою.

Рекомендовано до друку Центральною методичною комісією Буковинського державного медичного університету 11 вересня 2008 р., протокол №1.


Comments