Інформація про студентський науковий гурток

Інформація про організацію роботи студентського наукового гуртка

кафедри медичної та фармацевтичної хімії

у 2020-2021 навчальному році

1. Куратор СНГ кафедри медичної та фармацевтичної хімії – Окрепка Галина Михайлівна, к.х.н., тел. 0951607607, okrepka@bsmu.edu.ua

2. Староста студентського наукового гуртка – Шульман (Дячук) Оксана Тарасівна, фармацевтичний факультет, 4 курс, 1 група, тел. 0665255890.

 

План роботи

Тематика роботи

Виконавець

Науковий керівник

Вплив різних чинників на формування професійних якостей майбутнього фармацевта

Євчук А

Дуб В


Панасенко Н.В.

Дослідження бактерицидної та протигрибкової активності ацилгідразонів гетерилтіооцтових кислот

Малофій В

Чорноус В.О.

Термочутливість квантових точок AgInS2.

Березко Е

Борейко О

Окрепка Г.М.

Інноваційна підготовка майбутніх фармацевтів в умовах дистанційного навчання

Грабовський Д

Барус М.М.

Самоосвіта – вектор, який забезпечує індивідуальну освітню траекторію студента.

Місюрко П

Мукан О

Панасенко Н.В.

 

 

Інформація

про результати роботи студентського наукового гуртка

кафедри медичної та фармацевтичної хімії

На кафедрі медичної та фармацевтичної хімії функціонує студентський науковий гурток. Для підготовки фахівців нової генерації європейського рівня та формування у них знань і умінь дослідницької діяльності студенти-гуртківці беруть участь у міжнародних конференціях, конгресах та конкурсах.

2020 рік

Борейко Олексій з роботою на тему «Синтез та оптичні властивості квантових точок AgInS2» є призером І етапу Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт з галузі знань і спеціальності «Хімія», науковий керівник – Окрепка Г.М.. 

Чифурко Ігор з роботою на тему «Some aspects of food safety: qualitative monitoring of hormones and antibiotics in meat products on the markets» є призером ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт за спеціальністю «Фармакологія, фармація», науковий керівник – Барус М.М..

Євчук Андрій “Індивідуальна позааудиторна робота студента-фармацевта в контексті майбутньої професійної діяльності”, призер (1 місце)  V International Scientific-Practical Conference of Students and Young Scientists, March 12-14, 2020. Науковий керівник - Панасенко Н.В..

Панасенко Н.В., Євчук А. В. Індивідуальна позааудиторна робота студента-фармацевта в контексті майбутньої професійної діяльності // Motivation in the System of Academic Virtue:  Materials of V International Scientific-Practical Conference of Students and Young Scientists, March 12-14, 2020.- p. 63-64.


Грабовський Дмитро “Use of pharmacopoeial methods of qualitative analysis to determine the content of hormonal drugs” призер (3 місце) The 9th International Conference for  Students: Student in Bucovina, Faculty of Food Engineering, Stefan cel Mare University of Suceava, Romania. Науковий керівник – Барус М.М..

Dmitry Grabovsky, Marianna Barus. Use of pharmacopoeial methods of qualitative analysis to determine the content of hormonal drugs // The 9th International Conference for  Students: Student in Bucovina, 18th December 2020, Faculty of Food Engineering, Stefan cel Mare University of Suceava, Romania, P. 25.


2019 рік

Chornous V., Grozav A., Antoniychuk V. Yakovychuk N., Vovk M. (Imidazolе-5-yl)ylidenthiazolidones: a new class of antimicrobial agents for food industry // Journal food and environment safety of the Suceava University «Food engineering». – 2019. – Vol. XVIII, № 1. - P. 13-17

Мигаєсі Д., Сидор В., Кропельницька Ю. Роль волонтерської діяльності у соціалізації студентів // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених – 14-15 березня 2019р – Чернівці – с.169-170.

Бабич А., Дячук О., Велика А.Я. Значення соціально-психологічної компетентності у підготовці майбутніх фахівців // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених – 14-15 березня 2019р – Чернівці – с.76-77.

Дотримання правил етичного кодексу студента як невід’ємна частина процесу його соціалізації / А. Потапенко, Н. Панасенко // Student's Government in the System of Academic Culture  Materials of IV International Scientific-Practical Conference of Students and Young Scientists, March 14-15, 2019.- Chernivtsi, BSMU, p. 127-128

Вплив соціальних подій на формування волонтерських якостей майбутнього фармацевта / А. Пазинюк, Ю. Поліщук, Н. Панасенко // Student's Government in the System of Academic Culture  Materials of IV International Scientific-Practical Conference of Students and Young Scientists, March 14-15, 2019.- Chernivtsi, BSMU, p. 173-174

Formation of professionalism and psychological preparation of the future expert (specialist) / S. Haviuk, N. Panasenko // Student's Government in the System of Academic Culture  Materials of IV International Scientific-Practical Conference of Students and Young Scientists, March 14-15, 2019.- Chernivtsi, BSMU, p. 62-63

Досвід організації студентського самоврядування в університетах Федеративної Республіки Німеччина / А. Євчук, Н. Панасенко // Student's Government in the System of Academic Culture  Materials of IV International Scientific-Practical Conference of Students and Young Scientists, March 14-15, 2019.- Chernivtsi, BSMU, p. 245-246


Антонійчук В.І. Чорноус В.О. Протимікробна активність (імідазол-5-іл)іліден(метилен)тіазолідонів // Збірник матеріалів Буковинського міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів і молодих учених, BIMCO2019. – с.222.

А.Готинчан, О.Борейко, Д.Грабовський, О. Дячук, Г.Окрепка Математичне планування синтезу квантових точок // IІІ всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Актуальні проблеми сучасної хімії». – 24 травня 2019 р. - Миколаїв. – с.30-31.

 

2018 рік

Готинчан А., Дячук О., Окрепка Г. Синтез безкадмієвих квантових точок // ХІІІ Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії. Збірка праць. – м. Харків: Ексклюзив, 2-4 травня 2018. – 96 стор. ISBN 978-617-7204-71-7

Жовнір Р.М., Панасенко Н.В.  Вплив органів студентського самоврядування на формування професійних якостей майбутнього фармацевта // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених – 1-2 березня 2018р – Чернівці – с.69

Haviuk S., Panasenko N. Volunteer movement among pharmacists within the framework of their future professional life // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених – 1-2 березня 2018р – Чернівці – с.176

Антонійчук В. І. Чорноус В. О. 4-хлоро-5-карбофункціоналізовані імідазоли – перспективний клас сполук з протимікробною акивністю // Збірник матеріалів Буковинського міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів і молодих учених, BIMCO2018. – с.210.

 

2017 рік

Кропельницька Ю.В. Мероціанінові барвники як потенційні сенсибілізатори титан (IV) діоксиду / Ю.В. Кропельницька, Є.І. Чистякова // "Хист", Всеукраїнський медичний журнал студентів і молодих вчених. - 2017, випуск 19. - С.497.

Маліношевська А.О. Оптимізація умов синтезу стабільних та біологічно активних колоїдних розчинів наночастинок міді методом симплексних граток Шеффе / Маліношевська А. О. // "Хист", Всеукраїнський медичний журнал студентів і молодих вчених. - 2017, випуск 19. - С.498.

Zhovnir T. Socially educational function of student government at higher educational institutions of Ukraine / T. Zhovnir, N.Panasenko //  Student Government and Its Role in the Formation of Humanistic Values Materials of II International Scientific-Practical Conference of Students and Young Scientists, March 2-3, 2017.- p110-111

Comments