Склад кафедри

Братенко Михайло Калінінович 

Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь: д.х.н.

Вчене звання: професор 

Завідувач кафедри медичної та фармацевтичної хімії, доктор хімічних наук, професор. Працює на кафедрі з 1989 р на посаді асистента, з 2003 – доцента кафедри медичної хімії , з 2011 – завідувача кафедри медичної та фармацевтичної хімії. У 2010 р захистив докторську дисертацію на тему «4-карбофункціоналізовані піразоли». Є автором 70 наукових робіт та 3 навчально-методичних посібників. Відповідальний за курс „Органічна хімія” (спец. „Фармація”, ОКР – бакалавр, „Клінічна фармація”, ОКР - спеціаліст), Медична хімія (спец. „Клінічна фармація”, ОКР - спеціаліст )

Присяжнюк Петро Васильович

Посада: доцент

Науковий ступінь: к.х.н.

Дисципліна: Аналітична хімія

Напрям наукової роботи: синтез, хімічні та біологічні властивості функціоналізованих азолів

Працює на кафедрі з 1974 року на посаді асистента кафедри, з 1980 року – доцента. З 2004 по 2018 роки займав посаду декана фармацевтичного факультету. В 1975 році захистив кандидатську дисертацію на тему „ Синтез и исследование продуктов конденсации 1,2,3-трикарбонильных соединения с производными α- и γ-метилхинолиния”. Є автором більше 100 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.


Чорноус Віталій Олександрович

Посада: професор

Науковий ступінь: д.х.н.

Дисципліна: медична хімія, фармацевтична хімія, фармацевтичний аналіз лікарських засобів

Напрям наукової роботи: синтез, хімічні та біологічні властивості функціоналізованих азолів

 

Працює на кафедрі з 1997 року на посаді лаборанта кафедри, з 2004 року – асистента, з 2008 року – доцента, з 2018 року – професора. В 2003 році захистив кандидатську дисертацію на тему „Синтез і перетворення 4-піразолкарбонових кислот та їх аналогів, в 2018 році – докторську дисертацію на тему «5-Карбофункціоналізовані 4-хлоро-1Н-імідазоли: синтез, структурна модифікація, та біологічні властивості». На кафедрі є модератором електронного журналу, відповідальний за підготовку провізорів-інтернів до «Кроку 3. Фармація». Є автором більше 200 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Перепелиця Олеся Орестівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: к.б.н.

Дисципліна: Неорганічна хімія

Напрям наукової роботи: дослідження хімічного складу об’єктів навколишнього середовища


Працює на кафедрі з 2001 року, з 2003 р - на посаді асистента кафедри, з 2011 року - на посаді доцента кафедри. В 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему „Аутекологічні особливості поглинання флуоридів дикорослими лікарськими рослинами Чернівецької області”. У 2012 році отримала вчене звання доцента. На кафедрі відповідальна за навчально-методичну роботу. Є автором понад 130 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Панімарчук Оксана Іванівна

Посада: асистент

Науковий ступінь: к.х.н.

Дисципліна: Аналітична хімія

Напрям наукової роботи: синтез, хімічні та біологічні властивості функціоналізованих піразолів.


Працює на кафедрі з 2001 року на посаді старшого лаборанта, з 2003 року на посаді асистента кафедри. В 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему „Синтез і властивості 4-амінометилпіразолів та їх похідних”. Є автором 19 публікацій наукового характеру.

Ткачук Михайло Михайлович
Посада:  асистент
Науковий ступінь:  к.х.н
Дисципліна:
Комп’ютерне моделювання у фармації, фізико-хімічний аналіз у створенні ліків
Напрям наукової роботи:
Моделювання стаціонарної та нестаціонарної макрокінетики фізико-хімічних процесів

Працює на кафедрі з 2007 на посаді асистента кафедри. У 2008 р. захистив кандидатську дисертацію «Загальні критерії та причини виникнення нестійкостей стаціонарних станів, що зумовлюють їх множинність та осциляції в електрохімічних системах». На кафедрі виконує громадське доручення - підготовка студентів до олімпіади з неорганічної, фізико-колоїдної, органічної та аналітичної хімії. Є автором 50 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Барус Маріанна Маринівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: к.х.н.

Дисципліна: Фармакопейні методи аналізу

Напрям наукової роботи: синтез, хімічні та біологічні властивості функціоналізованих азолів

Працює на кафедрі з 2006 року на посаді асистента кафедри, з 2019 року на посаді доцента кафедри. В 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему „Естери 4-формілпіразол-3-карбонових кислот у синтезі нових функціональних та конденсованих похідних піразолу”. В 2021 році отримала вчене звання доцента. На кафедрі виконує постійне громадське доручення – член предметної методичної комісії для прийому вступних іспитів з хімії (англійською мовою), секретар методичних засідань кафедри, відповідальна за профорієнтаційну роботу на кафедрі. Є автором 45 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.


Білокопита Галина Миколаївна

Посада: викладач фахового коледжу БДМУ

Дисципліна: хімія, неорганічна хімія

Працює на кафедрі з 2005 року на посаді старшого лаборанта кафедри, з 2008 року на посаді асистента кафедри, з 2019 року на посаді викладача коледжу БДМУ. Є автором 14 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, співавтором 1 навчально- методичного посібника.


Грозав Аліна Миколаївна

Посада: доцент

Науковий ступінь: к.х.н.

Дисципліна: Фармацевтична хімія

Напрям наукової роботи: синтез, хімічні та біологічні властивості функціоналізованих азолів

 

Працює на кафедрі з 2008 року на посаді асистента кафедри, з 2014 року на посаді доцента кафедри. В 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему „Синтез та властивості 4-хлоро-5-формілімідазолів та їх похідних”. В 2015 році отримала вчене звання доцента. На кафедрі відповідальна за наукову роботу та за проведення I етапу Всеукраїнських студентських олімпіад. Є автором 85 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Велика Алла Ярославівна

Посада: асистент

Науковий ступінь: к.б.н.

Дисципліна:Аналітична хімія

Напрям наукової роботи: вплив токсичних речовин на біохімічні показники крові та нирок


Працює на кафедрі з 2005 року на посаді викладача кафедри, з 2011 року на посаді асистента кафедри. В 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Антиоксидантний та функціональний стан нирок щурів за умов водного та сольового навантаження й експериментальної нефропатії». На кафедрі відповідальна за ведення облікової документації кафедри. Є автором 98 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.Панасенко Надія Віссаріонівна

Посада: асистент

Науковий ступінь: к.х.н.

Дисципліна: Органічна хімія

Напрям наукової роботи: синтез, хімічні та біологічні властивості функціоналізованих азолів

 Працює на кафедрі з 2002 року на посаді старшого лаборанта, з 2011 року - асистента кафедри. В 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему 4-Піразоліліміни та їх функціональні аналоги в синтезі піразоловмісних гетероциклічних систем”. На кафедрі відповідальна за роботу кураторів. Головний куратор фармацевтичного факультету. Є автором 84 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Міщенчук Віталій Васильович

Посада: викладач фахового коледжу БДМУ

Дисципліна: неорганічна хімія

Напрям наукової роботи: Моделювання стаціонарної та нестаціонарної макрокінетики фізико-хімічних процесів

 Працює на кафедрі з 2005 року на посаді викладача, асистента кафедри, з 2020 року на посаді викладача фахового коледжу БДМУ.  Керівник групи навчання з цивільного захисту на кафедрі. Виконує дисертаційну роботу на тему «Вплив будови подвійного електричного шару на макрокінетику електродних реакцій: моделювання стаціонарних та нестаціонарних процесів». Є автором 40 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, співавтором 1 навчального та 4 навчально-методичних посібників.
Кропельницька Юлія Валеріївна

Посада: викладач фахового коледжу БДМУ

Дисципліна: фармацевтична хімія, органічна хімія

Напрям наукової роботи: дослідження фотокаталітичної активності гетероструктур на основі ТіО2 та поліметинових барвників


 Працює на кафедрі з 2004 року на посаді асистента кафедри, з 2016 року на посаді викладача коледжу БДМУ.Виконує дисертаційну роботу на тему «Фотокаталітична активність гетероструктур на основі ТіО2 та поліметинових барвників». На кафедрі відповідальна за міжнародну діяльність. Є автором 33 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, співавтором 2 навчальних та 4 навчально-методичних посібників).
Купчанко Катерина Петрівна

Посада: викладач фахового коледжу БДМУ

Дисципліна: техніка лабораторних робіт, аналітична хімія, хімія

 

Працює на кафедрі з 2004 року на посаді старшого лаборанта, асистента кафедри, з 2013 року на посаді викладача коледжу БДМУ. На кафедрі відповідальна за матеріальні цінності. Є автором 30 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, співавтором 5 навчальних та 8 навчально-методичних посібників.

Петровська Тетяна Михайлівна 
Посада: інспектор підготовчого відділення для громадян України

Старший лаборант кафедри з 2014 року. Працює інспектором підготовчого відділення для громадян України.


Вінклер Ігор Аронович
Посада:  доцент 
Науковий ступінь: к.х.н.
Напрям наукових досліджень: адсорбційні процеси у багатофазних системах з органічними речовинами.

Доцент кафедри медичної та фармацевтичної хімії. Працює на кафедрі з 2014 р (з перервами) на посаді асистента, доцента кафедри. У 1994 р захистив
кандидатську дисертацію на тему „Вплив кінетики та умов проведення процесу на стійкість електрохімічної системи”. Є автором 133 наукових праць. Відповідальний за курси «Фізколоїдна хімія хімія» (спец. „Фармація”), Medicinal Chemistry (для іноземних студентів). 
 
Дійчук Ірина Валеріївна 
Посада:  старший лаборант 

Старший лаборант кафедри. Працює з 2015 року.
 

Окрепка Галина Михайлівна

Посада: асистент

Науковий ступінь: к.х.н.

Дисципліна: Загальна та неорганічна хімія, Інтерактивний практикум у хімії

Напрям наукової роботи: синтез та властивості наночастинок металів і напівпровідників

 

В 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему „Взаємодія монокристалів CdTe та твердих розчинів ZnxCd1-xTe з травильними композиціями HNO3-HBr-розчинник”. Працює на кафедрі з 2017 року на посаді асистента. Відповідальна за роботу студентського наукового гуртка. Є автором 66 публікацій наукового і навчально-методичного характеру та 3 патентів на корисну модель.

 
 Лукань Юліана Русланівна
Посада: Старший лаборант

Старший лаборант кафедри. Працює з 2019 р.
Comments