Склад кафедри

Братенко Михайло Калінінович 
Посада: завідувач кафедри
Науковий ступінь: д.х.н.
Вчене звання: професор
Завідувач кафедри медичної та фармацевтичної хімії, доктор хімічних наук, професор. Працює на кафедрі з 1989 р на посаді асистента, з 2003 – доцента кафедри медичної хімії , з 2011 – завідувача кафедри медичної та фармацевтичної хімії. У 2010 р захистив докторську дисертацію на тему «4-карбофункціоналізовані піразоли». Є автором 70 наукових робіт та 3 навчально-методичних посібників. Відповідальний за курс „Органічна хімія” (спец. „Фармація”, ОКР – бакалавр, „Клінічна фармація”, ОКР - спеціаліст), Медична хімія (спец. „Клінічна фармація”, ОКР - спеціаліст )

Присяжнюк Петро Васильович
Посада:  доцент
Науковий ступінь:  к.х.н.
Вчене звання:  доцент
Доцент кафедри медичної та фармацевтичної хімії, декан фармацевтичного факультету. Працює на кафедрі з 1974 р на посаді асистента, з 1980 р – доцента кафедри. У 1975 р. захистив кандидатську дисертацію «Синтез и исследование продуктов конденсации 1,2,3-трикарбонильных соединения с производными α- и γ-метилхинолиния». Є автором 70 наукових праць та 4 навчально-методичних посібників. Відповідальний за курс „Аналітична хімія” (спец. „Фармація”, „Клінічна фармація”).

Чорноус Віталій Олександрович
Посада:  професор кафедри
Науковий ступінь:  д.х.н.
Вчене звання:  доцент
Доцент кафедри медичної та фармацевтичної хімії. Працює на кафедрі з 1997 року на посаді лаборанта, з 2000 року - на посаді асистента, з 2008 року - доцента кафедри. У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію "Синтез і перетворення піразол-4-карбонових кислот та їх аналогів". Відповідальний за курс "Фармацевтична хімія" (спец. "Фармація"), "Комп'ютені технології" (спец."Клінічна фармація"), "Медична хімія" (спец. "Лікувальна справа").

Перепелиця Олеся Орестівна
Посада:  доцент
Науковий ступінь:  к.б.н
Доцент кафедри медичної та фармацевтичної хімії, кандидат біологічних наук. Працює на кафедрі з 2001 р. на посаді викладача, а з 2004 р. – асистента кафедри. У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Аутекологічні особливості поглинання флуоридів рослинами лучних біотопів Чернівецької області». Є автором 37 наукових робіт та 2 навчально-методичних посібників. Відповідальна за курс медичної хімії (спец. „Медична психологія”
, "Стоматологія"). 

Панімарчук Оксана Іванівна
Посада:  асистент
Науковий ступінь:  к.х.н
Асистент кафедри медичної та фармацевтичної хімії. Працює на кафедрі з 2001 р. на посаді старшого лаборанта, з 2003 р – викладача, а з 2004 р – асистента кафедри. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію «Синтез і властивості 4-амінометилпіразолів та їх похідних». Є автором 7 наукових праць та 1 навчально-методичного посібника. Відповідальна за курс «Аналітична хімія» (спец. "Фармація", ОКР "молодший спеціаліст").

Ткачук Михайло Михайлович
Посада:  асистент
Науковий ступінь:  к.х.н
Асистент кафедри медичної та фармацевтичної хімії. Працює на кафедрі з 2007 на посаді асистента кафедри. У 2008 р. захистив кандидатську дисертацію «Загальні критерії та причини виникнення нестійкостей стаціонарних станів, що зумовлюють їх множинність та осциляції в електрохімічних системах». Є автором 26 наукових праць. Відповідальний за курс «Фізична та колоїдна хімія» (спец. „Фармація”, „Клінічна фармація”, ОКР «спеціаліст»).

Барус Маріанна Маринівна
Посада:  асистент

Науковий ступінь:  к.х.н
 Асистент кафедри медичної та фармацевтичної хімії. Працює на кафедрі з 2006 р на посаді викладача, з 2007 р – асистента кафедри. Виконує наукове дослідження на тему: «Синтез та властивості естерів 1-арил-4-форміл-3-піразолкарбонових кислот». Є автором 8 наукових робіт і 1 навчально-методичного посібника. Відповідальна за курс «Медична хімія» (спец. Лікувальна справа”, іноз.студ.).

Білокопита Галина Миколаївна
Посада:  асистент
Асистент кафедри медичної та фармацевтичної хімії. Працює на кафедрі з 2005 р на посаді старшого лаборанта, з 2006 р – викладача, з 2008 -  асистента кафедри. Виконує наукове дослідження на тему «Дослідження сорбційних властивостей гідроксил апатитів лужноземельних металів». Є автором 5 наукових праць. Відповідальна за курс «Техніка лабораторних робіт» (спец. „Фармація”, ОКР „молодший спеціаліст”)

Грозав Аліна Миколаївна
Посада:  доцент 
Науковий ступінь: к.х.н.
Асистент кафедри медичної та фармацевтичної хімії. Працює на кафедрі з 2008 р на посаді асистента кафедри. 
Захистила кандидатську дисертацію на тему „Синтез та властивості 2,4-дихлоро-5-формілімідазолу”. Є автором 18 наукових праць. Відповідальна за курс «Фармацевтична хімія» (спец. „Фармація”, ОКР „спеціаліст”)


Велика Алла Ярославівна
Посада:  асистент
Науковий ступінь: к.б.н.
Асистент кафедри медичної та фармацевтичної хімії. Працює на кафедрі з 2005 на посаді старшого лаборанта, з 2006 – викладача, з 2010 – асистента кафедри. Захистила
кандидатську дисертацію. Є автором 42 наукових праць, та 5 навчально-методичних посібників. Оформлено розділ монографії "Антиоксидантний та функціональний стан нирок щурів за умов водного та сольового навантаження й експериментальної нефропатії", отримано 3 патенти на корисні моделі, 2 інформаційні листи та 3 раціоналізаторські пропозиції. Відповідальна за курс «Медична хімія» (спец. «Сестринська справа”, ОКР „молодший спеціаліст”).

Панасенко Надія Віссаріонівна
Посада:  асистент
Науковий ступінь: к.х.н.
Асистент кафедри медичної та фармацевтичної хімії. Працює на кафедрі з 2002 р на посаді старшого лаборанта, з 2011 р. -  асистента кафедри. Захистила кандидатську дисертацію на тему: „Синтез та властивості 4-піразолілазометинів та споріднених сполук”. Є автором 9 наукових праць. Відповідальна за курс «Органічна хімія» (спец. „Фармація”, ОКР „молодший спеціаліст”)

Міщенчук Віталій Васильович
Посада:  викладач
Викладач  кафедри медичної та фармацевтичної хімії. Працює на кафедрі з 2005 р. на посаді викладача кафедри, з 2007 по 2010 рр. асистента, з 2010 р. – викладача кафедри. Є автором 1 наукової роботи. Відповідальний за курс «Неорганічна хімія» (спец. Фармація”,ОКР „молодший спеціаліст”)
Кропельницька Юлія Валеріївна
Посада:  асистент
Асистент кафедри медичної та фармацевтичної хімії. Працює на кафедрі з 2004 р на посаді викладача, з 2006 р – асистента кафедри. Є автором 1 наукової роботи та 3 навчально-методичних посібників. Відповідальна за курс «Медична хімія» (спец. 
”Сестринська справа”, ОКР „молодший спеціаліст” .).


Купчанко Катерина Петрівна 
Посада:  викладач 
Викладач кафедри медичної та фармацевтичної хімії. Працює на кафедрі з 2014 р на посаді викладача кафедри. Відповідальна за курс «Техніка лабораторних робіт» (спец.  ”Фармація”, ОКР „молодший спеціаліст” .).
Петровська Тетяна Михайлівна 
Посада: інспектор підготовчого відділення для громадян України
Старший лаборант кафедри з 2014 року. Працює інспектором підготовчого відділення для громадян України.


Вінклер Ігор Аронович
Посада:  доцент 
Науковий ступінь: к.х.н.
Доцент кафедри медичної та фармацевтичної хімії. Працює на кафедрі з 2014 р (з перервами) на посаді асистента, доцента кафедри.
У 1994 р захистив кандидатську дисертацію на тему „Вплив кінетики та умов проведення процесу на стійкість електрохімічної системи”. Є автором 133 наукових праць. Відповідальний за курси «Фізколоїдна хімія хімія» (спец. „Фармація”), Medicinal Chemistry (для іноземних студентів). Напрям наукових досліджень - адсорбційні процеси у багатофазних системах з органічними речовинами.
 
Дійчук Ірина Валеріївна 
Посада:  старший лаборант 
Старший лаборант кафедри. Працює з 2015 року.
 
Comments