Історія кафедри

Кафедра загальної хімії Чернівецького медичного інституту була заснована 1 листопада 1944 р.

1944-1951 рр 
 1. Склад кафедри загальної хімії:
  • Завідуючий кафедрою доцент Водатурський Г.Р. (з серпня 1945 р.)
  • Доцент Грибановський Б.Г., Грицюта С.Д., Ковальов * (нештатні викладачі)
  • Асистенти: Аксенфельд І.А., Снегір А.І. Швець А.С., Тришин Ф.І.*, Софронкова М.Н.*, Коленкарський А.В.
  • Лаборанти: Глібка З.В., Чала Е.І., Лапшин Ф.В
 2. Дисципліни, що викладались на кафедрі:
  • неорганічна хімія
  • аналітична хімія
  • органічна хімія
  • фізико колоїдна хімія. В 1947 р. курс фізико-колоїдної хімії був переданий на кафедру біохімії.
 3. Науковий напрям кафедри
 4. Вивчення хімічних та біологічних причин ендемічного зобу на Буковині:
  • «Вміст йоду в питних водах Чернівецької області в зв’язку з епідемією зобу» (ас. Швець А.С.).
  Кафедра також займалась розробкою методів якісного і кількісного аналізу:
  • «Йодометричний метод визначення сірчаної кислоти» (доц. Водатурський Г.Р.);
  • «Застосування оксиду свинцю в систематичному якісному аналізі» (доц. Водатурський Г.Р.)
  • «Раціональний метод аналізу 1 групи в присутності хрому і фосфорної кислоти» (ас. Чала З.І.)
  • «Новий метод одержання хлоратів» (ст. лаборант Лапшин Ф.В.)
 5. Загальна кількість робіт виданих співробітниками кафедри : 2
1951-1953 рр. 
 1. Склад кафедри загальної хімії:
  • Завідуючий кафедрою - доцент кафедри органічної хімії Чернівецького держуніверситету Домбровський А.В., який керував кафедрою за сумісництвом
  • Асистенти: Лапшин Ф.В., Денисенко В.П., Швець А.С.
  • Лаборанти: Капралова К.В., Глібко З.В., Перкель О.Н. (з 1951 р.) Карпенко Л.Д. (з 1952 р.)
 2. Дисципліни, що викладались на кафедрі:
  • неорганічна хімія
  • аналітична хімія
  • органічна хімія
  • фізико-колоїдна хімія
 3. Науковий напрям кафедри: «Фізико-хімічна характеристика мінеральних вод Чернівецької області».
  Асистент Денисенко В.П. сумісно з завідувачем кафедри Домбровським А.В. працює в області органічного синтезу.
 4. Загальна кількість робіт виданих співробітниками кафедри: 2
1953-1976 рр.

 1. Склад кафедри загальної хімії:
  • Завідуючий кафедрою - доцент Лопушанський А.І.
  • Доценти: Лапшин Ф.В.
  • Асистенти: Шнаревич А.І., Попівчук Д.З. (з 1958 р.), Удовицька В.В. (з 1958 р.), Федоряк С.Д. (з 1965 р.), Шеїна Л.І. (з 1966 р.), Тащук К.Г. (з 1966 р., а з 1976 р. - доцент), Стаднійчук Р.Ф. (з 1967 р.), Рудько А.Є., Присяжнюк П.В. (з 1974 р.), Костюк Л.С. (з 1975 р).
  • Лаборанти: Крещук Л., Шеїна Л.І., Бобик С.С., Швидка К., Мичковська О., Сереброва С.К.
  • Технічний персонал: Никофюр Д.І.
 2. Дисципліни, що викладались на кафедрі:
  • неорганічна хімія
  • аналітична хімія
  • органічна хімія
  • фізико-колоїдна хімія
 3. Науковий напрям кафедри:
  • Синтез і вивчення біологічно активних сполук-похідних четвертинних амонійних солей
  • Дослідження фізико-хімічних і бальнеологічних властивостей мінеральних вод Буковини
 4. Захищено дисертацій:
  • Швець А.С. «Вміст йоду в питних водах Чернівецької області в зв’язку з ендемією зобу» (1957 р., канд.)
  • Лапшин Ф.В. «Фізико-хімічна характеристика мінеральних вод Чернівецької області» (1959 р., канд.)
  • Денисенко В.П. «Дослідження в області двочетвертинних амонійних похідних гексаметилен- і етилендіаміна» (1961 р., канд.)
  • Шнаревич Г.І. «Комплексні сполуки марганцю з цитратами і тартратами» (1961 р., канд.)
  • Тащук К.Г. «Хлорарилирование и арилирование стиролов и некоторые превращения продуктов реакции» (1966 р. канд.)
  • Удовицька В.В. «Дослідження в області четвертинних і двочетвертинних амонійних сполук жирного і аліциклічного ряду» (1969 р., канд.)
  • Костюк Л.С. «Електричні та каталітичні властивості сурм’янистого кадмію» (1971 р, канд.)
  • Денисенко В.П. « Дослідження в області двочетвертинних амонійних сполук жирного ряду» (1974 р., докт.)
  • Присяжнюк П.В. «Синтез и исследование продуктов конденсации 1,2,3-трикарбонильных соединения с производными α- и γ-метилхинолиния» (1975 р, канд.)
  • Лопушанський А.В. «Дослідження в області двочетвертинних амонієвих солей жирного і циклічного ряду» (1976 р., докт.)
 5. Загальна кількість робіт виданих співробітниками кафедри : 115
 6. Монографії:
  • Ф.В.Лапшин «Мінеральні води і курорти Буковини», 1965 р.
  • Ф.В.Лапшин, П.С.Христенко «Бальнеологічні здравниці Радянської Буковини», 1965 р.
  Авторські свідоцтва:
  • В.П.Денисенко (4)
  • А.І.Лопушанський (2)
  • В.В.Удовицька (2)
  • Стаднійчук Р.Ф. (1)
  • П.В.Присяжнюк (2)
  Науковцями кафедри загальної хімії Лопушанським А.І., Денисенко В.П.,Удовицькою В.В. Стаднійчук Р.Ф. Шеїною Л.І. Тащуком К.Г. було синтезовано понад тисячу нових органічних речовин, які є похідними четвертинних амонієвих солей, азотистих гетероциклічних основ та фосфонієвих сполук, вивчено їх фізико-хімічні властивості, розроблено умови виділення, очищення.
  Доцентом Денисенко В.П. був синтезований етоній, який в 1968р. затверджений Фармакологічним комітетом для застосування в медичній практиці. В 1968 р. доцентом Лопушанським А.І. і асистентом Удовицькою В.В. був синтезований декаметоксин, який знайшов застосування як високоефективний антимікробний засіб.

 1976-1979 рр. 
 1. Склад кафедри загальної хімії:
  • Завідувач кафедри - доцент Лапшин Ф.В.
  • Доценти: Тащук К.Г., Присяжнюк П.В.
  • Асистенти: Стаднійчук Р.Ф., Костюк Л.С., Присяжнюк П.В.
  • Викладачі: Федоряк С.Д.
  • Лаборанти: Бабич С.С., Савельєва Л., Мамчул Л.
 2. Дисципліни, що викладались на кафедрі:
  • неорганічна хімія
  • аналітична хімія
  • органічна хімія
  • фізико-колоїдна хімія
 3. Науковий напрям кафедри:
  • Синтез і вивчення біологічно активних сполук-похідних четвертинних амонійних солей
  • Дослідження фізико-хімічних і бальнеологічних властивостей мінеральних вод Буковини
 4. Захищено дисертацій:
  • Стаднійчук Р.Ф. «Синтез і дослідження хінокарбоціанінових барвників з замісниками в поліметиновому хромофорі» (1978 р., канд.)
 5. Загальна кількість робіт виданих співробітниками кафедри : 99
 6. Доцент Лапшин Ф.В. відкрив і дослідив понад 100 мінеральних джерел області та лікувальні властивості великих карстових печер регіону.
 1979 – 1985 рр. 

У 1978 р кафедра загальної хімії була об’єднана з кафедрою біологічної хімії під назвою кафедра медичної хімії
 1. Склад кафедри медичної хімії:
  • Завідувач кафедри доктор медичних наук, професор Ковтуняк М.А.
  • Доценти: Тащук К.Г., Присяжнюк П.В. (з 1980 р)
  • Асистенти: Стаднійчук Р.Ф., Костюк Л.С., Халатурник М.В. (з 1980 р.)
  • Викладачі: Федоряк С.Д.
  • Лаборанти: Бабич С.С., Марчук Л.С., Канюченко Т.В., Сереброва С.І.
  • Технічний персонал:
 2. Дисципліни, що викладались на кафедрі:
  • неорганічна хімія
  • аналітична хімія
  • органічна хімія
  • фізико-колоїдна хімія
  • біологічна хімія
 3. Науковий напрям кафедри:
  • Синтез і вивчення біологічно активних сполук - похідних четвертинних амонійних солей
  • Вивчення регуляції синтезу та секреції гормонів з дослідженням обміну мікроелементів при цьому
 4. Загальна кількість робіт виданих співробітниками кафедри:
1985-2011 рр.
 1. Склад кафедри медичної хімії:
  • Завідувач кафедри – доцент, а з 1993 р. доктор біологічних наук, професор Мещишен І.Ф., лауреат обласної премії ім. О. Поповича, академік АН України, нагороджений почесними знаками „Відмінник охорони здоров’я” та „Відмінник народної освіти України”.
  • Доценти: Присяжнюк П.В., Тащук К.Г., Халатурник М.В.(з 1990 р.), Григор’єва Н.П.(з 2001 р.), Геруш О.В. (з 2002 р.), Братенко М.К. (з 2003 р), Хлус К.М.(з 2003 р.), Яремій І.М. (з 2004 р.), Чорноус В.О.(з 2008 р), Давидова Н.В. (з 2009 р.).
  • Асистенти: Бордяковська Л.Г., Стаднійчук Р.Ф., Костюк Л.С., Чорноус В.О. (з 2000 по 2008 р.), Перепелиця О.О. (з 2001 р.), Панімарчук О.І. (з 2001 р), Дікал М.В., Мацьопа І.Г. (з 2004 р.), Кадельник (з 2005 р.), Барус М.М. (з 2007 р), Білокопита Г.М. (з 2009 р.), Ткачук М.М. (з 2009 р), Грозав А.М. (з 2009 р.), Панасенко Н.В. (з 2011 р).
  • Викладачі: Міщенчук В.В. (з 2005 р.) Велика А.Я. (з 2006 р.), Грозав А.М. (2008 р.)
  • Лаборанти: Циганова А.О. (з 1994 по 2001 р.), Бабич С.С. (з 1967 по 2003 р), Сереброва С. К. (до 2006 р), Петрова І.В. (з 1965 р. по 2000 р.), Лапіна Т.Г. (з 1997 р)., Чорноус В.О. (з 1997-2000 р.), Горенко Л.С. (з 2001 р по 2006 р.), Рогач Т. (з 2002 р.), Купчанко К.П. (з 2005 р), Татулич Ю.М. (з 2006 р.), Мегера І.В., Гвоздецька С.І. (з 2007 р.), Тимощук І.М. (з 2007 р.), Білокопита Г.М. (2008-2009 рр), Панасенко Н.В. (з 2002 р. до 2011 р.), Велика АЯ. (2005-2006 рр.).
  • Технічний персонал: Мельник Н.О., Богданик М.О.
 2. Дисципліни, що викладались на кафедрі (станом на 2011):
  • медична хімія (для медичних факультетів)
  • неорганічна хімія
  • техніка лабораторних робіт
  • аналітична хімія
  • органічна хімія
  • фізико-колоїдна хімія
  • медична хімія (для фармфакультету)
  • фармацевтична хімія
  • біоорганічна та біологічна хімія
  • токсикологічна хімія
  • клінічна біохімія
 3. Науковий напрям кафедри:
  • Синтез і вивчення біологічно активних сполук-похідних четвертинних амонійних солей
  • Синтез і властивості та біологічна активність нових типів 4-функціональних піразолів
  • Вивчення регуляції синтезу та секреції гормонів з дослідженням обміну мікроелементів при цьому
 4. Захищено дисертацій за хімічним спрямуванням:
  • Чорноус В.О. «Синтез і перетворення піразол-4-карбонових кислот та їх аналогів» (2003 р., канд.)
  • Ткачук М.М. «Загальні критерії та причини виникнення нестійкостей стаціонарних станів, що зумовлюють їх множинність та осциляції в електрохімічних системах» (2008 р., канд.)
  • Перепелиця О.О. «Аутекологічні особливості поглинання флуоридів рослинами лучних біотопів Чернівецької області” (2009 р., канд.)
  • Панімарчук О.І. «Синтез і властивості 4-амінометилпіразолів та їх похідних» (2009 р, канд.)
  • Братенко М.К. «4-карбофункціоналізовані піразоли» (2010 р., докт.)
 5. Загальна кількість робіт виданих співробітниками кафедри за хімічним спрямуванням:
  1. Монографії:
  2. Вовк М.В., Братенко М.К., Чорноус В.О. 4-Функціонально заміщені піразоли. - Чернівці: Прут, 2008. – 285с.
  3. Патенти:
  4. Косуба Р.Б., Гордієнко В.В., Перепелиця О.О. Cпосіб лікування інтоксикації солями кадмію. - Деклараційний патент на корисну модель 16085 (51) МПК (2006) А 61К 35/37 u 2006 01824 17.07.2006 // Бюл. №7.
  5. Косуба Р.Б., Гордієнко В.В., Перепелиця О.О. Застосування Поліфі­толу-1 як детоксиканту при інток­сикації солями свинцю. - Деклараційний патент на корисну модель № 16602 // Бюл. №8.
  6. Вовк М.В., Братенко М.К., Чорноус В.О. 5-Алкіл-2-феніл-4,5-дигідро-2,4-піразоло [4,3-с]хіноліни та спосіб їх одержання. - Патент на винахід № 82734.
  7. Вовк М.В., Чорноус В.О., Братенко М.К. 1-Арил-4-хлоро-1Н-імідазол-5-карбальдегіди та спосіб їх одержання. - Патент винахід модель № 85029. Зареєстровано у Державному реєстрі патентів України на винаходи 25.11.08. Бюл. № 22.
  8. Вовк М.В., Чорноус В.О., Грозав А.М. Спосіб одержання 1-заміщених – 2,4-дихлоро -1Н-імідазол -5-карбальдегідів. – Патент на корисну модель, № 51273 від 12.07.2010 // Бюл. № 13.
  Навчально-методичні посібники:
  - з грифом ЦМК з ВМО МОЗ України :
  • Чорноус В.О., Братенко М.К., Вовк М.В. Органічна хімія. Чернівці: обл.друкарня, 2006.-176с.
  • Стаднійчук Р.Ф., Кадельник Ю.В., Велика А.Я., Панасенко Н.В. Фармацевтична хімія. Навчальний посібник. За загальною редакцією проф. І.Ф.Мещишена. -Чернівці: Медуніверситет, 2007 -208с.
  • Присяжнюк П.В., Мещишен І.Ф., Костюк Л.С., Панімарчук О.І. Аналітична хімія. Частина 1.Якісний аналіз. -Чернівці: Медуніверситет, 2008.-185с.
  • Присяжнюк П.В., Костюк Л.С., Мещишен І.Ф. Аналітична хімія. Частина 2. Хімічні методи кількісного аналізу. -Чернівці: Медуніверситет.-2008.-209с.
  • - без грифу ЦМК з ВМО МОЗ України:
  • Присяжнюк П.В., Стаднийчук Р.Ф. Химические методы анализа и протолитические свойства ионов. – 1990. – 131 с.
  • Костюк Л.С. Хімія біогенних елементів. – 1991.
  • Тащук К.Г. Фармакопейні назви найважливіших хімічних сполук. – 1991.
  • Присяжнюк П.В., Стаднійчук Р.Ф. Хімічні методи аналізу і протолітичні властивості йонів. – 1991. – 117 с.
  • Посібник із загальної та фізколоїдної хімії /Тащук К.Г., Присяжнюк П.В., Халатурник М.В. та інш./за ред. І.Ф.Мещишена – 1998 р. – с.
  • Присяжнюк П.В., Мещишен І.Ф., Костюк Л.С., Панімарчук О.І.. Аналітична хімія. Частина 1. Якісний аналіз.-Чернівці: Медик, 2006-139с.
  • Мещишен І.Ф., Марченко М.М., Стаднійчук Р.Ф., Кадельник Ю.В., Велика А.Я., Васюк В.Л. Хімія.-Чернівці: Медуніверситет, 2008.-366с.
  • Стаднійчук Р.Ф., Чорноус В.О., Братенко М.К. Рекомендації до лабораторних робіт з фармацевтичної хімії. / За заг. ред. проф.-І.Ф.Мещишена. -Чернівці: Медуніверситет.-2008.-219с.
  • Братенко М.К., Стаднійчук Р.Ф., Кадельник Ю.В., Велика А.Я. Медична хімія. Рекомендації до лабораторно0практичнихтробіт для студентів фармфакультету вищих медичних навчальних закладів освіти ІІІ-ІV рівня акредитації. – Чернівці: Медуніверситет, 2009. – 130 с.
Постановою Вченої Ради університету з метою вшанування пам’яті видатних вчених БДМУ заснована іменна стипендія імені проф. В.П. Денисенко для студентів, які найбільш відзначилися у навчанні та науковій роботі.


З 2011 р.

Організована кафедра медичної і фармацевтичної хімії. 
 1. Склад кафедри медичної та фармацевтичної хімії:
  • Завідувач кафедри - доктор хімічних наук М.К.Братенко
  • Доценти: Присяжнюк П.В., Чорноус В.О.
  • Асистенти: Перепелиця О.О., Панімарчук О.І., Ткачук М.М., Білокопита Г.М., Кадельник Ю.В., Барус М.М., Грозав А.М., Велика А.Я., Панасенко Н.В.
  • Викладачі: Міщенчук В.В.
  • Лаборанти: Гвоздецька С.І.
  • Технічний персонал: Мельник Н.О.
 2. Дисципліни, що викладаються на кафедрі:
  • медична хімія (для медичних факультетів)
  • неорганічна хімія
  • техніка лабораторних робіт
  • аналітична хімія
  • органічна хімія
  • фізико-колоїдна хімія
  • фармацевтична хімія
 3. Науковий напрям кафедри:
  • Синтез і властивості та біологічна активність нових типів 4-функціональних піразолів.
  Проведення експерименту в лабораторії органічного синтезу.

  Співробітники кафедри медичної хімії також беруть участь у виконанні комплексних наукових тем разом з кафедрами медичної біології та патологічної фізіології БДМУ; інститутом медико-екологічних проблем, а також з кафедрою аналітичної хімії та кафедрою фізичної хімії та екології хімічних виробництв ЧНУ ім. Ю. Федьковича.
 4. Загальна кількість робіт виданих співробітниками кафедри : 340
 5. Навчально-методичні посібники: 52
Comments