В Україні

Кафедра медичної та фармацевтичної хімії працює за угодою про науково-технічне співробітництво з Інститутом органічної хімії НАН України, підписаною у 2007 році. Співробітниками кафедри медичної та фармацевтичної хімії БДМУ були розроблені умови синтезу 4-функціоналізованих піразолів та 4-хлор-5-формілімідазолів. Науковцями Інституту органічної хімії за допомогою сучасних фізико-хімічних методів встановлено їх будову та досліджуються хімічні й біологічні властивості.
Науковці кафедри плідно співпрацюють з хімічним факультетом Чернівецького національного університету.
Comments